GoRageous Logo white

 

USA Made

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GoRageous: Frags

Geyser Bracelet
Frags:
Geyser Bracelet
Gray
Material: Resin
Measurement:
Diam: 6cm; W: 3.5cm
One Size
$98.00 ea.


Geyser Bracelet
Frags:
Geyser Bracelet
Black
Material: Resin
Measurement:
Diam: 6cm; W: 3.5cm
One Size
$135.95 ea.


Drops Bracelet
Frags:
Drops Bracelet
Steel Blue
Material: Resin
Measurement:
Diam: 6.5cm; W: 5cm
One Size
$135.95 ea.


Rug Bracelet
Frags:
Rug Bracelet
Black
Material: Resin
Measurement:
Diam: 6.5cm; W: 4.5cm
One Size
$135.95 ea.


Geyser Ring
Frags:
Geyser Ring
Gray
Material: Resin
Measurement: Diam. fits:
5.8cm to 6.5cm
One Size
$62.95 ea.


Geyser Ring
Frags:
Geyser Ring
Black
Material: Resin
Measurement: Diam. fits:
5.8cm to 6.5cm
One Size
$86.95 ea.


Drops Ring
Frags:
Drops Ring
Steel Blue
Material: Resin
Measurement: Diam. fits:
5.8cm to 6.5cm
One Size
$86.95 ea.


Rug Ring
Frags:
Rug Ring
Black
Material: Resin
Measurement: Diam. fits:
5.8cm to 6.5cm
One Size
$86.95 ea.